Psychoterapia: Warszawa

Jednym z zagrożeń cywilizacyjnych jest depresja. Badania epidemiologiczne donoszą o zdecydowanym wzroście liczby osób cierpiących na tę chorobę oraz obniżaniu się średniej wieku pacjentów. Jest kilka hipotetycznych przyczyn rozwoju epidemii. …