Dachy strome – korelacja funkcji

Współczesny dach stromy pełni nie tylko funkcję ochronną przed wpływami atmosferycznymi. Jego kształt i lokalizacja predestynują go do pełnienia także innych funkcji. Zarówno powierzchnie połaci dachowych, jak i poddasze ograniczone …