Psychoterapia: Warszawa

Jednym z zagrożeń cywilizacyjnych jest depresja. Badania epidemiologiczne donoszą o zdecydowanym wzroście liczby osób cierpiących na tę chorobę oraz obniżaniu się średniej wieku pacjentów. Jest kilka hipotetycznych przyczyn rozwoju epidemii. Wzrost zainteresowania sobą, koncentracji na własnych problemach i szczęściu może paradoksalnie generować tendencję do subiektywnego przedłużania czasu trwania zdarzeń obniżających nastrój. W społeczeństwie indywidualistów każdy ma nie tylko prawo, ale i obowiązek osiągnąć szczęście. Cierpienie i stres traktowane są przez wiele osób jak zaburzenie, którego należy się wystrzegać. Wielu ludzi ucieka od bólu i nie traktuje go, jako wartościowego elementu ludzkiej egzystencji. Co więcej, główny przekaz w naszej kulturze akcentuje, konieczność osiągania szczęścia natychmiast: jeśli tylko wymienimy żelazko, kupimy nowy krem do ciała, czy zaczniemy gotować jedzenie z paczki. Świat rozrywki wyposaża w nieskończone możliwości ucieczki od problemów życia codziennego w wirtualną rzeczywistość. Jak radzić sobie z egocentryzmem? Jak zmienić perspektywę, by zobaczyć nie tylko siebie i odzyskać cały świat? Odpowiedzi na te zagadnienia znajduje min psychoterapia Warszawa to miejsce, w którym działa wiele instytucji o ugruntowanej pozycji. W ich katalogach figurują terapie indywidualne i grupowe, warsztaty rozwoju osobistego i inne formy pomocy.