Psychoterapia w Warszawie

Pomocy w ośrodku psychoterapeutycznym czy psychologicznym szukają zarówno jednostki, jak i związki oraz rodziny, które dotykają różnego rodzaju trudności. W Polsce istnieje wiele stereotypów co do tego, jaka właściwie powinna być pomoc psychoterapeutyczna. Najistotniejszą częścią terapii jest dialog i komunikowanie się – to, by klient mówiąc o swoim problemie terapeucie mógł – czy też miał szansę – spojrzeć na swoją sytuację ponownie, z nowej perspektywy. Dotyczy to wszelkiego rodzaju doświadczeń i sytuacji od tak poważnych chorób jak: anoreksja, demencja, schizofrenia, depresja, fobie, bulimia, zaburzenia osobowości, do innych, mniej radykalnych ograniczeń, trudności i dylematów.

Psychoterapeuta (który zwykle, ale nie koniecznie, jest również przynajmniej magistrem psychologii lub psychiatrą) przeprowadzi najpierw jedną konsultację w zamierzeniu definiowania problemu i zaproponowania klientom najbardziej efektywnej formy pomocy oraz przedstawienia warunków współpracy (kontrakt). Mogą to być: sesje psychoterapii indywidualnej, pary lub rodziny czy też psychoterapii grupowa, warsztaty rozwoju osobistego, zajęcia psychoedukacyjne lub też grupy wsparcia. Praca z psychoterapeutą trwa zwykle od zaledwie kilku dni nawet do wielu lat – zależne jest to od specyfiki zgłaszanego problemu i szkoły terapeutycznej, w obrębie której pracuje terapeuta.

Podczas pracy omawiana jest najpierw podstawowa kwestia, która skłoniła klienta do udania się po pomoc, ale może również pojawić się wiele innych wątków, które dotyczą tych aspektów życia, które wpływają na naszą kondycję psychiczną: codzienne funkcjonowanie, tryb życia, założenia i perspektywy, relacje z innymi, jak również otoczenie, w którym funkcjonujemy – zgiełk, tempo i architektura miast, elementy, które bardzo znacząco przyczyniają się do poczucia anonimowości i osamotnienia wielu ludzi. Zapraszamy do ośrodka “Psychoterapia Warszawa”.