Psychoterapia i osoba terapeuty

Brak ustawy o zawodzie psychoterapeuty powoduje, że każdy – niezależnie od wykształcenia i doświadczenia – może otworzyć własny gabinet w którym przyjmować będzie pacjentów pod szyldem prowadzenia terapii. Do otworzenia gabinetu w którym prowadzona będzie psychoterapia, nie jest wymagane ani okazanie certyfikatów, ani poświadczenie w żaden inny sposób że posiada się odpowiednie kompetencje do tego by pomagać ludziom. Tymczasem nieodpowiednio przeprowadzona psychoterapia może wyrządzić pacjentowi nieodwracalne szkody, których naprawa może zająć długie lata i będzie trudna i uciążliwa dla klienta. Brak konieczności posiadania jakichkolwiek uprawnień, powoduje, że gabinety są otwierane przez osoby które nie posiadają odpowiedniego przygotowania teoretycznego i praktycznego. Psycholog, który właśnie ukończył studia, nie jest odpowiednio przygotowany do tego aby móc przeprowadzać oddziaływania terapeutyczne. Podobnie osoba, która skończyła kurs hipnozy lub zajmuje się czakramami. Ezoteryka, to nie psychoterapia. Niestety, bardzo często spotkać można ogłoszenia typu „wróżby, hipnoza, psychoterapia”. To, co na ten moment pozostaje prawdziwym terapeutom, to poszerzanie świadomości społecznej i apelowanie do potencjalnych klientów, aby dokładnie sprawdzali przygotowanie merytoryczne terapeutów do których chcą się udać i posiadane przednich certyfikaty, zanim zdecydują się na psychoterapię.