Paulina Kwasow – malarstwo i rzeźba

Chciałabym zaprosić do obejrzenia mojej strony internetowej – www.paulinakwasow.net,- na której przezentuję moją twórczość. Są to sztuki wizualne – malarstwo i rzeźba – w nich czuję się najlepiej. Dodam, że jestem absolwentką malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Główne działy mojej twórczości to – malarstwo figuratywne do którego zaliczyć można także portret i pejzaż, ale najważniejszym działem dla mnie są obrazy o tematyce egzystencjalnej, abstrakcyjne, oparte na geometrii i kolorze, oraz rzeźba. Chciałabym opisać w niniejszym artykule moją pracę dyplomową, która zalicza się do prac egzystencjalnych.

W cyklu 12 obrazów „Człowiek w przestrzeni”, bohaterem jest człowiek. Jest to dla mnie główny przedmiot zainteresowań, rozpatrywany z wielu perspektyw, nie tylko artystycznej. Fascynuje mnie ludzki sposób myślenia, a zwłaszcza nieobce nikomu poczucie własnej podmiotowości, unikalności, konsekwencji postrzegania siebie jako jednostki myślącej i czującej. Jednak, jest to człowiek odhumanizowany.
W tych obrazach chciałam ukazać siebie, a okazało się, że zrobiłam coś więcej – dokonałam pewnego rodzaju aktu oczyszczenia z emocji i uczuć, często o negatywnym charakterze. Człowiek ukazany na obrazie podlega totalnemu przeobrażeniu, przekracza granice rozpoznawalności, przestaje być uniwersalnym znakiem za pomocą którego następuje identyfikacja z określoną jednostką, określonym istnieniem. Sprawia to, że rzeczywistość staje się jeszcze bardziej płynna, nieogarniona, gdyż to nasza osobowość, nasze jestestwo przestaje być filarem na którego stałości można budować stabilność własnego życia.
Rzeźba ma również tematykę egzystencjalną i jest integralną częścią dyplomu. Jest także zbudowana na deformacjach i przejaskrawieniach, w moim odczuciu jest to jedyny właściwy sposób ukazania człowieka w stanie ekstremalnym-pozbawiając człowieka jego naturalnych kształtów, deformując pokazuję stany wewnętrzne, często nacechowane wysokim napięciem. Jakkolwiek emocje zilustrowane przez tą pracę można nazwać pejoratywnymi, jego znaczenie – dla mnie – nie jest negatywne. Nawet jeśli potwierdza przerażającą momentami tezę, że człowiek jest niezbadany, nieogarniony i nieposkromiony sam w swoim wnętrzu, to jednak pragnie ciepła, miłości, zrozumienia, odczuwa lęk, ból, strach. To jest ta strona człowieczeństwa którą wszyscy rozumiemy.

Natomiast trzeci nurt mojej twórczości – malarstwo oparte na abstrakcyjnym podejściu do koloru i formy jest pozbawiony elementu egzystencjalnego ( np “>”kwadraty” ). Jest ‘czysty’ w swojej estetyce, zrównoważony i nieangażujący. Jakkolwiek są to prace nie skoncentrowane na jakiejlolwiek tematyce, narzuca sie ich odbiór emocjonalny, uwarunkowany użyciem koloru, sąsiedztwem kolorystycznym, zagęszczeniem form. Jest to jednak powodem powstania zadumy dosyć ‘abstrakcyjnej’, nostalgii bezprzedmiotowej, bez obciążenia konkretnymi skojarzeniami, co też jest wielkim atutem tych prac.