Komunikowanie się – jak było dawniej, a jak jest teraz.

Wymiana informacji między ludźmi od początku istnienia ludzkości była warunkiem ich wspólnego bytowania. Bez komunikacji rozwój byłby praktycznie niemożliwy, wszechświat pozostał by wielką zagadką, niepoznany, niezgłębiony, niebezpieczny, ponury i szary.

Ludzkość porozumiewając się przekazywała wiadomości, uwagi, informacje i spostrzeżenia od dawien dawna. Pomagało to unikać niebezpieczeństw, pozwalało na rozwój nauki i wiedzy. Zawsze ciągnęło to za sobą konsekwencje – nieraz dobre, nieraz złe. Na początku komunikowano się bezpośrednio, ale ekspansja ludzi coraz dalej wgłąb lądu, zajmowanie kolejnych połaci ziemi, nieuchronnie pociągało za sobą konieczność wynalezienia metody porozumiewania się na odległość. Zaczęto od pisania listów, wiadomości pisanych które przekazywali gońcy, nierzadko konni, przekazywano sygnały blaskiem światła, ognia, Indianie, rdzenni mieszkańcy Ameryki Południowej opanowali sztukę komunikowania się znakami dymnymi. Z biegiem czasu jednak i te metody nie wystarczały. Dokonywano nowych odkryć, spośród nich najważniejszym było prawdopodobnie wynalezienie telegrafu przez fizyka angielskiego pochodzenia, Sir Charles’a Wheatstone’a w roku 1837 po narodzeniu Chrystusa. Urządzenie to pozwalało na przekazywanie wiadomości tekstowych kablem na wielkie odległości, w bardzo szybkim czasie, w porównaniu z innymi, poprzednimi metodami wręcz oszałamiającym. Konstrukcja telegrafu była ulepszana, na jej podstawie powstawały następne urządzenia, czasem lepsze, czasem gorsze. W końcu doszło do tego, że kablem przekazywano ludzki głos. Ale i ta metoda została ulepszona. Dzięki radiu pozbyto sie kabli, których rozłożenie powodowało problemy, dzięki temu głos mógł docierać drogą radiową do kogoś posiadającego odbiornik. Wynalazek ten był jednak dostępny jedynie dla elity, wykorzystywany przez rząd i wojsko do komunikacjo. Jednak w końcu i to musiało sie zmienić. Powstanie telefonii GSM pozwoliło na komunikację praktycznie wszystkich ludzi, dowolnego człowieka z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej za wywołującą często śmiech cenę. Wiele opinii mówi, że jest kres rozwoju komunikacji, ze na tym się ten rozwój kończy, i nic nowego nie będzie…

Porozumiewanie się pomiędzy ludzkością systematycznie ewoluowało, od pisanych wiadomości, poprzez telegrafy, radiotelegrafy, radio, aż po komórki. Zastanawiamy się bardzo często co będzie w przyszłości – czy może metody, wynalazki pozwalające na wymianę myśli pomiędzy ludźmi? Wbrew pozorom jest bardzo wiele, nieskończenie wiele możliwości rozwoju komunikacji, jednak dociekania i rozmyślania nad przyszłością nie prowadzą do niczego, w odpowiednim czasie na pewno dowiemy sie wszystkiego, a nawet więcej. Poczekajmy więc jeszcze kilka, kilkanaście lat, a doczekamy się na pewno czegoś nowocześniejszego, czegoś, co pozwoli komunikować się jeszcze lepiej i skuteczniej…