Inwestycje w Elektrownie Wiatrowe

Nowe, ambitniejsze cele w sprawie polityki energetycznej na naszym kontynencie zostały wytyczone przez Unię Europejską już w zeszłym roku. Istotnymi punktami tej strategii są postanowienia co do emisji gazów cieplarnianych oraz energii odnawialnej. Kroki te mają w efekcie zapobiec dalszemu ociepleniu klimatu. To bardzo ważny, ale nie jedyny profit takiej polityki. Celem Unii jest bowiem także wpłynięcie na wzrost bezpieczeństwa dostaw energii oraz na większą konkurencyjność w tej branży. Postawa Unii i polskie rozporządzenia, które nakazują i normują zakup zielonej energii sprawiają, iż w zaistniałej sytuacji pojawia się możliwość inwestycji, która nie dość że może się okazać bardzo dochodowym przedsięwzięciem to na dodatek będzie po części sfinansowana z dotacji UE. Wszystkie powyższe okoliczności, wraz z  przedsiębiorczości spotykają się w na dużym polu na którym stoi farma wiatrowa. Już dziś możemy zaobserwować rosnący popyt na turbiny do wiatraków, popyt, za którym nie może nadążyć podaż. Wszystkie czynniki wskazują na to iż w najbliższym czasie będzie się dużo działo w tej branży, nawet pomimo pewnego ryzyka (towarzyszącego każdej inwestycji) związanego z duża ilością czasu jaki trzeba przeznaczyć na przygotowania. W Polsce organem zajmującym się wdrażaniem programu z zakresu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych jest Instytut Paliw i Energii Odnawialnej. Na ten cel przeznaczonych jest ogółem 1.762.310 euro. Jeżeli więc spełniasz wymogi aby być beneficjentem programu pomocowego powinieneś się poważnie zastanowić czy aby nie jest to sektor w którym chciałbyś ulokować swój kapitał.