ABC Techniki Światłowodowej

Aby zbudować sieć optyczną, poszczególne odcinki kabli, a właściwie poszczególne włókna światłowodowe w kablach należy ze sobą połączyć i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Do łączenia włókien światłowodowych służy urządzenie zwane spawarką światłowodową. Włókno światłowodowe należy do spawania odpowiednio przygotować. Kluczowym elementem jest zdjęcie pokrycia zewnętrznego zabezpieczającego światłowód oraz przycięcie włókna lewego i prawego pod kątem prostym do osi światłowodu przy pomocy obcinarki z diamentowym ostrzem. Kąt cięcia ma duży wpływ na jakość spoiny i jeśli jest poza tolerancją (< 1º) spawarka wyświetla komunikat, które włókno jest źle przycięte. Ogólnie rzecz biorąc spawarka wytwarza pomiędzy dwiema elektrodami łuk elektryczny o temperaturze około 2000 º C. Końce światłowodu znajdujące się w strefie oddziaływania łuku topią się, a precyzyjny układ mechanicznego przesuwu zbliża do siebie końce włókien , aby uległy połączeniu. Tak zrobiony spaw zabezpieczamy specjalna koszulką, która pod wpływem temperatury wytwarzanej w piecyku spawarki ulega obkurczeniu. W rzeczywistości proces spawania jest dużo bardziej skomplikowany. Spawarki możemy podzielić na spawarki ze stałymi V-rowkami i spawarki z centrowaniem do płaszcza i do rdzenia.. Używając spawarki ze stałymi V-rowkami robimy w pewnym sensie założenie, że rdzeń światłowodu znajduje się centrycznie w płaszczu, a stopień scentrowania zależy od precyzji ułożenia V-rowków. Można powiedzieć, że to założenie w większości przypadków jest prawdziwe dzięki wciąż udoskonalanej technologii wytwarzania włókien optycznych.Spawarki tego typu świetnie sprawdzają się przy budowie światłowodowych sieci komputerowych, ponieważ wymagania na tłumienie poszczególnych spawów nie są zbyt ostre. Budowa spawarek z centrowaniem do płaszcza i do rdzenia jest dużo bardziej skomplikowana, ponieważ V-rowki w których trzymane są końce włókien muszą przemieszczać się w 3 osiach x,y,z.. Daje to możliwość idealnego scentrowania włókien, a co za tym idzie otrzymania minimalnego tłumienia spoiny. Spawarki światłowodowe tego typu stosowane są do budowy sieci telekomunikacyjnych, gdzie ze względu na długość toru optycznego ( nawet powyżej 100 km) , a co za tym idzie dużą ilością spawów, normy na tłumienie spoiny są ostrzejsze. Wymaga się, aby tłumienie spoiny było mniejsze od 0,1 dB.