Systemy rynnowe i ich rodzaje

Systemy rynnowe i ich rodzaje

Dla bezpieczeństwa ścian zewnętrznych budynku i niedopuszczenia do powstania zawilgocenia, które w efekcie niszczy mury i może spowodować wystąpienie pleśni bądź grzyba na ścianach wewnętrznych, konieczne jest zaopatrzenie dachu w odpowiednie i dostosowane zarówno do wielkości spływów, jak i powierzchni dachu, orynnowanie.

Dachy strome – korelacja funkcji

Współczesny dach stromy pełni nie tylko funkcję ochronną przed wpływami atmosferycznymi. Jego kształt i lokalizacja predestynują go do pełnienia także innych funkcji. Zarówno powierzchnie połaci dachowych, jak i poddasze ograniczone tymi połaciami mogą zostać zagospodarowane na różne sposoby. Architektura jest sztuką kształtowania przestrzeni, głównie w kierunku zaspakajania potrzeb człowieka. Potrzeby te, abstrahując od złożoności ich […]