Dachy strome – korelacja funkcji

Współczesny dach stromy pełni nie tylko funkcję ochronną przed wpływami atmosferycznymi. Jego kształt i lokalizacja predestynują go do pełnienia także innych funkcji. Zarówno powierzchnie połaci dachowych, jak i poddasze ograniczone tymi połaciami mogą zostać zagospodarowane na różne sposoby. Architektura jest sztuką kształtowania przestrzeni, głównie w kierunku zaspakajania potrzeb człowieka. Potrzeby te, abstrahując od złożoności ich […]